כל סכום אותו תתרמו ישמש לפעילות להצלת נוער במצוקה.

לתרומה חד פעמית בכל סכום באמצעות PAYPAL לחצו על התמונה

להוראת קבע מאובטחת באמצעות PAYPAL בחרו את סכום התרומה