בבית שלנו מקבלים הנערים קורסים
מקצועיים שונים: חשמלאות רכב,
טכנאות מכונות, הנערים מסיימים
בהצלחה את הקורסים ומקבלים תעודה
מאיגוד המוסכים הארצי, מה שמקנה
להם ידע ומקצועיות בשוק העבודה.
הנערים שעוברים את הקורס ומקבלים
תעודה, יש באפשרותם לפרנס את
עצמם ולא להזדקק לחסדי אחרים.